W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę również pomoc prawną on-line, która obejmuje udzielanie porad prawnych czy sporządzanie projektu pisma procesowego/umowy. Ten sposób umożliwia uzyskanie odpowiedzi na interesujące Państwa kwestie bez wychodzenia z domu.

W celu skontaktowania się ze mną i przedstawienia problemu prawnego proszę o wypełnienie formularzu zamieszczonego obok, w którym przedstawicie Państwo stan faktyczny sprawy. Jeżeli posiadacie Państwo dokumenty związane ze sprawą proszę o przesłanie ich skanów w załączniku.

Pragnę zwrócić uwagę, że wysłanie zapytania nie wiąże się z żadnymi kosztami. Do momentu zaakceptowania wyceny porady czy sporządzenia pisma procesowego/umowy moje usługi są bezpłatne.

W ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości przedstawię Państwu wycenę, zakres usług oraz w przypadku skomplikowanych spraw -przewidywany termin realizacji usługi. Jednocześnie pragnę zastrzec, że w sytuacji konieczności uzyskania od Państwa dalszych informacji czy dokumentów ostateczna wycena zostanie dokonana w ciągu 24 godzin od ich otrzymania.

Wpłata wskazanych w wycenie środków pieniężnych na rachunek bankowy Kancelarii będzie poczytywana jako akceptacja wyceny.

Następnie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii w ciągu 24 h (w sprawach skomplikowanych czas ten może być dłuższy, o czym zostaniecie Państwo wcześniej poinformowani) otrzymacie Państwo na wskazany adres e-mail poradę prawną czy projekt pisma procesowego/umowy.

Paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie wysłana na podany przez Państwa adres. Istnieje również możliwość ich odbioru osobistego w siedzibie Kancelarii.