O mnie

Nazywam się Dorota Sowiźrał-Sroka. Jestem absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyłam w 2014 r. z wynikiem bardzo dobrym.
W 2014 r. przystąpiłam do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, uzyskując najwyższy wynik wśród wszystkich zdających na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, który był jednocześnie jednym z najlepszych wyników w skali kraju.

Aplikację adwokacką odbywałam w latach 2015-2017, praktykując w cenionej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

W 2018 r. złożyłam egzamin adwokacki uzyskując ponownie najwyższy wynik wśród wszystkich zdających na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W tym samym roku zostałam wpisana na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczę pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom jak i osobom prywatnym. Pragnę zapewnić, że każdą powierzoną mi sprawę prowadzę z należytą starannością, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, a standardem moich usług jest rzetelność, terminowość, dokładność oraz profesjonalizm.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii.