Cennik

Wynagrodzenie zawsze ustalam na początku współpracy z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania oraz nakładu pracy.

Co do zasady wynagrodzenie jest płatne z góry, nie mniej jednak istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stosuję następujące sposoby rozliczeń:

Wynagrodzenie godzinowe– jest to wynagrodzenie stanowiące iloczyn czasu poświęconego na wykonanie zlecenia klienta i uzgodnionej w umowie zawartej z klientem stawki za godzinę pracy adwokata; jest ono stosowane, gdy nie można z góry ustalić przewidywanego wymiaru czasu i nakładu pracy adwokata

Wynagrodzenie ryczałtowe– jest to z góry ustalone wynagrodzenie niezależnie od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia klienta i przedsięwzięte przez adwokata działania

,,Success fee”- jest to wynagrodzenie określone jako procent od wysokości wygranej w sprawie